Jdi na obsah Jdi na menu
 


Můžu si dát náklady z kurzu do daní?

Vždy ke sklonku roku panují obavy těch, kteří chtějí svoji činnost zahajovat v následujícím roce,  že si nebudou moci dát do nákladů výlohy z kurzu a nakoupeného nářadí.

 

§ 5 Základ daně a daňová ztráta, odstavec č. 7.) Tento paragraf říká, že...........

 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/dprij/cast1.aspx

(7) U poplatníka s příjmy podle § 7 a 9 se přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž zahájil činnost, nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti.

Pokud budete svoji činnost zahajovat až v roce následujícím, tedy v r. 2012, můžete si v tomto roce vložit do nákladů veškeré výdaje s touto  činností související, z předchozího roku,  (tedy z r. 2011).

Například, faktury z nakoupeného nářadí, faktury z kurzů souvisejících se zahajovanou činností, faktury související s vybudováním salonu.

Faktury, které jsou vystaveny ve Vzdělávacím studiu Argos jsou postaveny tak, aby splňovaly právě tyto požadavky.